WESPRZYJ FUNDACJĘ aby mogła realizować wyznaczone jej cele statutowe, dla dobra ludzi dotkniętych ciężkimi 

chorobami serca, zwracamy się z gorącym apelem o dalsze wspieranie jej działalności poprzez przekazywanie:

1% podatku dochodowego od osób fizycznych, darowizn na jej konta bankowe zarówno przez osoby prawne, jak i fizyczne.

Przekazywanie 1 % podatku 

Przekazywanie 1 % podatku należnego przez osoby fizyczne na rzecz OPP dokonuje się wyłącznie poprzez Wskazanie przez podatników W odpowiednich dla nich rodzajach rocznych zeznań podatkowych: PIT-3 7, PIT-3 6, PIT-36L, PIT-3 8, PIT-28, której OPP ma być 1 % przekazany, a urząd skarbowy przekaże daną kwotę wskazanej OPP. Nie są w tym wypadku angażowane żadne własne środki podatnika. 

 

Na ostatniej stronie każdego rodzaju PIT znajdują się dwie wyodrębnione części, które należy wypełnić, a mianowicie:

CZĘŚĆ: WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1 % NA RZECZ OPP oraz 

CZĘŚĆ: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. 

 

Wypełniając PIT należy dla naszej Fundacji w Części: WNIOSEK podać:

- w poz. Numer KRS: 0000031099

- w poz.: Wnioskowana kwota: kwotę 1% podatku (po zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy). 

 

Równocześnie w Części: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE w poz.: “Wyrażam zgodę” należy koniecznie zaznaczyć kwadracik przez jego zakreślenie X, gdyż jedynie wtedy Fundacja otrzyma z urzędów skarbowych pełne dane osobowe podatników, którzy przekazali 1 %, co umożliwi nam kontakt z tymi osobami. 

 

Przekazywanie darowizn

Poniżej podajemy konta bankowe, na które prosimy przekazywać darowizny: 

 

Nr 35 1020 2892 0000 5302 0120 5970 PKO BP SA I/O Kraków 

Nr 74 1240 4533 1111 0000 5426 5365 PEKAO SA O/Kraków 

 

O kwotę darowizn, wpłaconych zarówno przez osoby prawne jak i fizyczne na rzecz naszej Fundacji, może być pomniejszony dochód podlegający opodatkowaniu, do wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących W danym roku podatkowym. 

 

CHORE SERCE - COR AEGRUM CZEKA NA TWOJĄ POMOC! 

 

Nie bądź obojętny! Weź udział w walce o życie ludzi ciężko chorych na serce. 

Pomagając im dzisiaj, możesz pomóc sobie i swoim Bliskim jutro. 

 

LICZY SIĘ KAŻDA ZŁOTÓWKA!