Zarząd i Rada Fundacji

 

HONOROWY PRZEWODNICZĄCY RADY FUNDACJI

J. Em. ks. kard. Stanisław Dziwisz - honorowy Przewodniczący

 

PREZYDIUM RADY FUNDACJI

prof. zw. dr hab. med. Antoni Dziatkowiak - Przewodniczący

prof. dr hab. med. Bogusław Kapelak - Wiceprzewodniczący

 

 

ZARZĄD FUNDACJI

mgr inż. Stanisław Strzeboński - Prezes Zarządu

mgr Kazimierz Mazur - Wiceprezes Zarządu

mgr Maria Noskowicz - Sekretarz Zarządu

mgr inż. Andrzej Wróblewski - Skarbnik Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA

mgr Elżbieta Balwierz-Bobka - Przewodnicząca

doc. dr hab. Wanda Śmielak-Korombel - Wiceprzewodnicząca

 

Franciszka Fraś - Sekretarz