Back to Top

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii "COR AEGRUM"  Kraków 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80    tel: 12 632 30 98  KRS: 0000031099  www.coraegrum.pl              

 

Założyciele - Fundatorzy

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii „COR AEGRUM” w Krakowie działa od 23 kwietnia 1990 r. Działalność Fundacji w pierwszym okresie koncentrowała się głównie wokół realizacji strategicznego celu tj. budowy nowego budynku Kliniki Kardiochirurgii, którego wzniesienie jest zasługą Fundacji. Budowa nowej siedziby była konieczna dla radykalnej poprawy warunków diagnozowania i leczenia kardiochirurgicznego. Klinika bowiem działała dotąd w niezwykle uciążliwych warunkach lokalowych, w starym, ciasnym, 80-letnim budynku o bardzo złym stanie technicznym, a ilość wykonywanych w nim operacji i zabiegów kardiochirurgicznych mogła zaspokoić tylko ok. 25% potrzeb, które rosły z każdym rokiem.


Potrzeba przyjścia z pomocą krakowskiej kardiochirurgii w tej trudnej sytuacji, spowodowała ustanowienie przez 19 osób Fundatorów  z inicjatywy i pomysłu prof. Antoniego Dziadkowiaka, ówczesnego dyrektora Instytutu Kardiologii i kierownika Kliniki Chirurgii Serca i Naczyń Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, oraz mgra Karola Palucha, ekonomisty, specjalisty ds. inwestycji, byłego pacjenta Kliniki – Fundacji „COR AEGRUM” pod honorowym przewodnictwem ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, metropolity krakowskiego.

                 

Darowizny pieniężne, materiałowe i usługowe uzyskane przez Fundację umożliwiły wznowienie w listopadzie 1990 r. robót ziemnych i fundamentowych wstrzymanych w I kw. 1990 r. wskutek braku środków budżetowych oraz wybudowanie w ciągu dwóch lat 7-kondygnacyjnego budynku Kliniki w stanie surowym zamkniętym. Spowodowało to włączenie w 1993 r. dalszej jego realizacji do finansowania przez budżet państwa, ale darowizny były nadal istotnym źródłem wspomagania realizacji inwestycji, której inwestorem od połowy 1993 r. jest Szpital im. Jana Pawła II, na terenie którego Klinika się znajduje. Działania Fundacji przyczyniły się także do pozytywnych decyzji władz centralnych o przyznanie środków budżetowych na szybszą realizację inwestycji. Nowy budynek Kliniki Kardiochirurgii został poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 9 czerwca 1997 r. W latach 1998-2000 przy finansowej pomocy Fundacji przebudowano, nadbudowano i zmodernizowano stary 80-letni pawilon Kliniki, a w latach 2002-2003 całkowicie ze środków Fundacji wykonano i wyposażono w niezbędny sprzęt specjalistyczny Salę Rehabilitacyjną, służącą do rehabilitacji ruchowej przed operacjami i po operacjach serca.